Volg ons online

Procedure

Om zo transparant mogelijk te zijn in het aannamebeleid geven wij hieronder in hooflijnen de procedure weer:

  • Het kandidaat lid heeft zijn/haar interesse getoond in Brabants Goed;
  • Kandidaat lid krijgt ter bevestiging een e-mail van de aanmelding en ontvangt dit huishoudelijk reglement;
  • Het bestuur behandelt de kandidaatstelling uiterlijk binnen twee maanden in de bestuursvergadering. Bij meerderheid van aanwezige stemmen wordt het lidmaatschap als kandidaat lid goedgekeurd;
  • Brabants Goed zal het kandidaat lid per mail op de hoogte stellen van het door het bestuur genomen besluit en tevens een uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit;
  • Het bestuur behandelt de kandidaatstelling bij de eerst volgende activiteit of binnen uiterlijk twee maanden in de bestuursvergadering. Bij meerderheid van aanwezige stemmen wordt het lidmaatschap van het kandidaat lid goedgekeurd;
  • Het kandidaat lid wordt per mail gevraagd de persoons-, organisatiegegevens en digitale pasfoto te verstrekken en op de hoogte te zijn van de statuten;
  • De penningmeester verzendt bij het verlenen van het lidmaatschap tot de vereniging, binnen één maand een factuur naar het opgegeven factuuradres.
  • Indien de betaling van het lidmaatschap door het lid is voldaan wordt deze uitgenodigd en heeft toegang tot alle activiteiten van de vereniging.

Vastgoednetwerk