Huishoudelijk Reglement

Het lidmaatschap van Brabants Goed bedraagt € 625,– (BTW n.v.t, prijspeil 2023) per persoon per (kalender)jaar; hiervoor ontvangt men jaarlijks een factuur. Door dit lidmaatschap krijgt men toegang tot zeer uiteenlopende bijeenkomsten. Er worden jaarlijks minimaal 8 inhoudelijke activiteiten georganiseerd en daarnaast nog een aantal informele borrels.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om het lidmaatschap zonder toestemming van het bestuur over te dragen, dan wel collega’s of andere vervangers af te vaardigen naar de bijeenkomsten en/of excursies.

U wordt als lid geacht een actieve bijdrage te leveren aan Brabants Goed door minstens 50% van de officiële bijeenkomsten bij te wonen.

In geval van verhindering dient u dit tijdig door te geven per e-mail (info@brabantsgoed.net) .

Op voordracht van het bestuur kunnen natuurlijke personen die werkzaam zijn in de bouw- en vastgoedbranche, lid worden van de vereniging.

Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan door het aanmeldformulier in te vullen.

BG---Diner-Esbeek-(29-van-45)