Volg ons online

Huishoudelijk reglement

Het lidmaatschap van Brabants Goed bedraagt € 575,– (BTW n.v.t, prijspeil 2019) per persoon per (kalender)jaar; hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur. Door dit lidmaatschap krijgt u toegang tot zeer uiteenlopende bijeenkomsten. Er worden minimaal 8 inhoudelijke activiteiten georganiseerd en een aantal informele borrels.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om het lidmaatschap zonder meer over te dragen, dan wel collega’s of andere vervangers af te vaardigen naar de bijeenkomsten en/of excursies.

U wordt als lid geacht een actieve bijdrage te leveren aan Brabants Goed door minstens 75% van de officiële bijeenkomsten bij te wonen.

In geval van verhindering dient u dit tijdig door te geven aan het secretariaat.

Op voordracht van het bestuur kunnen natuurlijke personen die werkzaam zijn in de bouw en vastgoedbranche lid worden van de vereniging.

Vastgoednetwerk