Volg ons online

Aannamebeleid

Om een kwalitatief goed ledenbestand op te bouwen heeft het bestuur Brabants Goed naast het algemene aannamebeleid, zoals opgenomen in artikel 4 van de statuten, de volgende richtlijnen en regels opgesteld:

  • Maximaal aantal 40-60 leden;
  • Spreiding over de verschillende branches;
  • Minimaal opleidingsniveau hbo/wo;
  • Lijnfunctie (hoger niveau);
  • Leeftijd ca. 35-45;
  • Maximaal 2 leden van één bedrijf, mits men op een andere vestiging werkzaam is of bij het bedrijf meer dan 500 medewerkers werkzaam zijn;
  • Eenmaal lid blijft lid, tenzij al 2 leden van hetzelfde bedrijf lid zijn en mits men aan criteria voldoet;

Op basis van bovenstaande criteria en presentatie van kandidaat lid neemt het bestuur uiteindelijk het besluit over het lidmaatschap of de herziening hier van, zie procedure.

Vastgoednetwerk