Volg ons online

15 september 2020: Versnellen

Versnellen

Beste (aspirant) leden van Brabants Goed,

Op dinsdag 15 september zijn wij op uitnodiging van Kris Maas (Maas-Jacobs Vastgoed) te gast in Breda.

In het bestuursakkoord (2018-2022) van de gemeente Breda wordt geconstateerd dat de woningmarkt in Breda op slot zit en heeft men de ambitie uitgesproken om in deze periode 6.000 woningen te realiseren. Omdat de gemeente deze woningen niet zelf realiseert, zal in nauwe samenwerking met de eigenaren van een beperkt aantal locaties de planvorming gezamenlijk ter hand worden genomen. Het betreft locaties waarvan de verwachting is dat deze kansrijk zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan deze versnellingsopgave.

Tijdens deze bijeenkomst zal Nora van de Griend, projectmanager bij de gemeente Breda, een toelichting verzorgen over de achtergrond en werkwijze van deze versnellingsopgave en de gevolgen hiervan voor de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen. Aansluitend zullen we te voet een rondgang maken langs een aantal (transformatie)projecten van Maas-Jacobs in het centrum van Breda.

Programma 
16.00 uur: ontvangst met koffie/thee in de Foodhall Breda (Reigerstraat 24, Breda)
16.30 uur: presentatie/toelichting op versnellingsopgave door Nora van de Griend
17.15 uur: presentatie transformatieprojecten door Kris Maas
17.30 uur: stadswandeling met bezoek (transformatie)projecten in centrum Breda
19.00 uur: aanvang diner Bobbi’s Bar (Gasthuispoort 1, Breda)
21.30 uur: einde bijeenkomst

Parkeren: Parkeerterrein Beyerd-Vlassak

We hopen op je komst! Meld jezelf vóór 8 september aan door middel van onderstaande button zodat we afspraken over diner tijdig af kunnen stemmen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Brabants Goed

Arnoud, Chris, Rianne, Ivo en Mark