Volg ons online

12 maart 2020: Versnellen

Versnellen

Beste (aspirant) leden van Brabants Goed,

Na eerdere berichtgeving over de bijeenkomst van komende donderdag hebben wij na afstemming met de organiserende partijen alsnog moeten besluiten de bijeenkomst NIET door te laten gaan.

Jammer, want het is een mooi programma. Met het bestuur gaan gaan we bekijken of de bijeenkomst alsnog later in het jaar kan plaatsvinden.

Bij voorbaat dank voor het begrip en we zien elkaar (hopelijk) tijdens de eerstvolgende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Brabants Goed

Arnoud, Chris, Rianne, Ivo en Mark

—————————————————————————————————————————————–

Op donderdag 12 maart zijn wij op uitnodiging van Kris Maas (Maas-Jacobs Vastgoed) te gast in Breda.

In het bestuursakkoord (2018-2022) van de gemeente Breda wordt geconstateerd dat de woningmarkt in Breda op slot zit en heeft men de ambitie uitgesproken om in deze periode 6.000 woningen te realiseren. Omdat de gemeente deze woningen niet zelf realiseert, zal in nauwe samenwerking met de eigenaren van een beperkt aantal locaties de planvorming gezamenlijk ter hand worden genomen. Het betreft locaties waarvan de verwachting is dat deze kansrijk zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan deze versnellingsopgave.

Tijdens deze bijeenkomst zal Nora van de Griend, projectmanager bij de gemeente Breda, een toelichting verzorgen over de achtergrond en werkwijze van deze versnellingsopgave en de gevolgen hiervan voor de samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen. Aansluitend zullen we te voet een rondgang maken langs een aantal (transformatie)projecten van Maas-Jacobs in het centrum van Breda.

Programma 
15.30 uur: ontvangst met koffie/thee in het stadskantoor van de gemeente Breda
16.00 uur: presentatie/toelichting op versnellingsopgave door Nora van de Griend
16.45 uur: presentatie transformatieprojecten door Kris Maas
17.00 uur: stadswandeling met bezoek (transformatie)projecten in centrum Breda
18.30 uur: borrel Bobbi’s Bar
19.00 uur: aanvang diner
21.00 uur: einde bijeenkomst

Parkeren: Parkeergarage Chasséparking, Parkeerterrein Chasséveld of Parkeerterrein Beyerd-Vlassak

We hopen op je komst! Meld jezelf vóór 5 maart aan door middel van onderstaande button zodat we afspraken over diner tijdig af kunnen stemmen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Brabants Goed

Arnoud, Chris, Rianne, Ivo en Mark